ធុរកិច្ច

រដ្ឋសភាកូរ៉េផ្តល់សច្ចាប័ន លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី (FTA) កម្ពុជា-កូរ៉េ (CKFTA)

  • Neath

រោង​ចក្រ​ចម្រាញ់​ប្រេង​ដំបូង​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​ឡាវ នឹងអាចផលិតប្រេងបាន ១លានតោន ក្នុងមួយឆ្នាំ

  • netra

CDC អនុម័តគម្រោងវិនិយោគ ៨ទីតាំងទៀត ក្នុងទុនសរុបជាង ៦០លានដុល្លារ

  • Neath

រដ្ឋសភាកូរ៉េផ្តល់សច្ចាប័ន លើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគី (FTA) កម្ពុជា-កូរ៉េ (CKFTA)

  • Neath

រោង​ចក្រ​ចម្រាញ់​ប្រេង​ដំបូង​គេ​ក្នុង​ប្រទេស​ឡាវ នឹងអាចផលិតប្រេងបាន ១លានតោន ក្នុងមួយឆ្នាំ

  • netra

CDC អនុម័តគម្រោងវិនិយោគ ៨ទីតាំងទៀត ក្នុងទុនសរុបជាង ៦០លានដុល្លារ

  • Neath

ក្រុមហ៊ុននាំចេញស្រូវនិងដំឡូងមីសរីរាង្គ បន្ដចុះកិច្ចសន្យាទិញប្រមាណជាង ៧៤,០០០តោនទៀត ពីកសិករខេត្តព្រះវិហារ

  • botr

ធុរកិច្ច
ទំព័រការងារ