ការបង្កើតនិងធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មមួយ មានការរីកចម្រើននិងផ្លាស់ប្តូររូបរាងប្រហែលជា​រឿងដែលលំបាកបំផុតមួយដែលគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីមុនមកហើយចំណុចដែលពិបាក​បំផុត​នោះ គឺអ្នកខ្លះមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារបែបនេះពីមុនមកឡើយ។

ពេលខ្លះ អ្នកយល់ឃើញថា អ្នកកំពុងតែសម្លឹងទៅលំហដោយ​ងឿងឆ្ងល់ថាតើអ្នកកំពុងចាប់ផ្តើមត្រូវចំណុចដែរឬទេ។ទំនួលខុសត្រូវមានច្រើនណាស់​ដែលអ្នកត្រូវគិតដល់ តែអ្នកអាចបង្រួមការទទួលខុសត្រូវនោះមកជាចំនុច៦តូចៗ ដែលអាចរំឮក ពីកាតព្វកិច្ច​សំខាន់ៗ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនត្រឹមរយៈពេលខ្លី ដូចខាងក្រោម៖

១. លំហូរសាច់ប្រាក់

ប្រសិនបើអស់ប្រាក់ សាជីវកម្មអ្នកនឹងដួល។វាគឺជាការងាររបស់នាយកប្រតិបត្តិ ក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណូល ចំណាយ និង​រកហិរញ្ញប្បទានពីខាងក្រៅដើម្បីរក្សាភាពរីកចម្រើនទៅមុខរបស់អាជីវកម្ម។

ការត្រៀមខ្លួនជាមុនដើម្បី គ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាពគឺជាវប្បធម៌នៃសាជីវកម្ម ដែលដឹកនាំដោយតារាងមេទ្រិចដ៏រឹងមាំមួយ។ ដោយគ្មានតារាងមេទ្រិចដែលអាចទុកចិត្តបានពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោងនោះទេ នាយក​ប្រតិបត្តិ នឹងមិនដឹងអំពីវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវដែលប៉ះពាល់ដល់ចំណូលនិងចំណាយឡើយ ហើយគេមិនដឹងពីឪកាសដែលអាចរីកចំរើនបានឡើយ។

២. ចក្ខុវិស័យនៃផលិតផល

អ្នក​មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ក្នងុការកំណត់ចក្ខុវិស័យនៃផលិតផលក្នុងក្រុមហ៊ុនអោយមានភាពប្រសើរឡើង ដែលជាលទ្ធផលជួបពិភាក្សាជាមួយអតិថិជនជាដើម។ ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំជារៀងរាល់ខែគឺជាការរៀបចំដ៏ល្អ ដើម្បីរឹឮកដល់​ក្រុមការងារឲ្យអំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើ។ចូរចងចាំថា ភាគច្រើនពេលដែលបុគ្កលិកពេញចិត្តនិងការងារ គឺដោយសារ គេដឹងថា ការងាររបស់ពួកគេនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដល់គោលបំណងក្រុម។

៣. ការពង្រឹងសាមគ្គីភាពនៃក្រុមការងារ

ប្រសិនគ្មានកាពីទែនពូកែ ដើម្បីកាន់កាប់ចង្កូតកប៉ាល់ទេនោះយើងមានឱកាសតិចតួចណាស់ដែលអាចបន្តការធ្វើដំណើរ​ ទៅដល់គោលដៅដែលចង់បាន។

នាយកប្រតិបត្តិដ៏ល្អម្នាក់តែងតែសួរថាតើ ដាក់មនុស្សត្រូវតាមតួនាទីហើយឬនៅ។តើមានតួនាទីណាមួយដែលត្រូវរៀបចំឡើងវិញដែរឬទេ? តើមានទង្វើមិនល្អរបស់សមាជិកណាម្នាក់ ដែលកំពុងតែប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តរបស់សមាជិកផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមការងារដែរឬទេ?តើអ្នក​ទាំងនោះចូលចិត្តការងាររបស់ពួកគេដែរឬទេ?តើយើងចាំបាច់ត្រូវមានកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពមួយ​សម្រាប់ការពង្រឹងសាមគ្គីភាពនៃក្រុមការងារសាជីវកម្មនៅពេលធ្វើការងារលំបាកដែរឬទេ?តើយើង​ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតការងារថ្មីៗសម្រាប់បំពេញកង្វះខាងដែរឬទេ?

ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារគឺជាសកម្មភាពដ៏លំបាកមួយប៉ុន្តែវាផ្តល់មកវិញ​នូវការតបស្នងដ៏ធំធេងពីព្រោះអ្នកបានដាក់បុគ្គលបានត្រឹមត្រូវ ។

៤. ការគ្រប់គ្រងវិនិយោគិន

នៅពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមយកដើមទុនពីខាងក្រៅជាលើកដំបូងនៅរំពេចនោះ អ្នកមានថៅកែថ្មីម្នាក់៖ ម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់អ្នក។វានឹងកាន់តែលំបាកឡើយនៅពេលដែលអ្នកបន្តបង្កើនដើមទុននៅក្នុង​អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ការបន្តផ្តល់ព័ត៌មាន និងជំនួយដល់វិនិយោគិនរបស់អ្នក និងធ្វើឲ្យពួកគេរីករាយគឺជា​កិច្ចការដែលបន្ទាបខ្លួនដែលនាយកប្រតិបត្តិអាចធ្វើដើម្បីពង្រឹងឱកាសនៃភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេ។

នាយកប្រតិបត្តិដ៏ល្អម្នាក់ដឹងអំពីពេលដែលត្រឹមត្រូវនិងលក្ខណៈនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយ៉ាងត្រឹមត្រូវសម្រាប់បញ្ជូនទៅកាន់វិនិយោគិន ។ គេមានបញ្ជីរៀបរាប់អំពីជំនាញនានារបស់វិនិយោគិនគ្រប់រូបដូច្នេះគេអាចចងចាំថាគាត់អាចស្នើសុំជំនួយពីអ្នកណានៅពេលត្រឹមត្រូវ។ គេមិនបណ្តោយឲ្យរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងទៅដោយមិនបានហៅទូរសព្ទម្ដងទៅវិនិយោគិនឡើយ។

ការទទួលបានការគោរពនិងចំណាប់អារម្មណ៍ពីវិនិយោគិន អាចបង្កើតអោយមានការគាំទ្រវត្តមាន របស់អ្នក​ហើយពួកគេនឹងអាចជាភ្នាក់ងារលក់ ប្រសិនបើយើងអាចទាក់ទាញចិត្តរបស់គេបាន។

៥. ការគ្រប់គ្រងកេរ្ដិ៍ឈ្មោះ

ការបង្កើត និងថែរក្សាម៉ាកសញ្ញាដ៏រឹងមាំទាំងដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ និងដើម្បីក្រុមហ៊ុន គឺ​ជាសកម្មភាពគ្រប់គ្រងគំនិតនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង។ សកម្មភាពទាំងនេះ​ ងាយស្រួលនឹងត្រូវបានគេអើពើប៉ុន្តែវាអាចជួយបង្កើនភាពអាចជឿទុកចិត្តលើអ្នកបាននៅក្នុងខ្សែភ្នែកនៃទីផ្សារក្រុមហ៊ុន។

អាចសម្រេចថាតើម៉ាកសញ្ញាណាមួយដែលអ្នកមាន​បំណងបង្កើតឡើងហើយតើអ្នកនឹងបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវម៉ាកសញ្ញានោះប្រកបដោយទំនុកចិត្តដល់​កម្រិតណា។ មិនយូរមិនឆាប់ពេលវេលាដែលអ្នកបានចំណាយដើម្បីពង្រឹងកេរ្ដិ៍ឈ្មោះ និងបង្កើនការវិនិយោគ​ផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការវិនិយោគដ៏មានតម្លៃ។

៦. ការអភិវឌ្ឍសាជីវកម្ម

នៅពេលអ្នកកំពុងឈ្ងោកមុខធ្វើការងារលើផលិតផលនិងក្រុមការងាររបស់អ្នក វាអាចងាយស្រួលនឹងបំ​ភ្លេចអំពីការគ្រប់គ្រងទីកន្លែង ដែលក្រុមហ៊ុនឈរនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម។អ្នក​អាចទទួលបានឱកាសជាច្រើន លុះត្រាតែអ្នកមានការទំនាក់ទំនងដ៏ត្រឹមត្រូវ។ ឧទាហរណ៍៖តើអ្នកគួរបង្កើតភាពជាដៃគូ ជាមួយក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានរបស់អ្នកដែរឬទេ? រៀបចំសម្រាប់ការទិញយកក្រុមហ៊ុនក្នុងពេលខាងមុខ?តើអ្នកគួរស្វែងរកឱកាសអភិវឌ្ឍតូចតាច​ដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ដែរឬទេ?

ការបន្តស្រាវជ្រាវ និងទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សសំខាន់ៗនៅក្នុងទីផ្សារនឹងអាចជួយអ្នក​ត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីដើរទៅរកផ្លូវចេញដ៏ជោគជ័យ។ ការមានទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើន​ជាមួយតួអង្គសំខាន់ៗនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរបស់អ្នករួមទាំងក្រុមហ៊ុនធំៗ ការិយាល័យច្បាប់ និងភា្នក់ងារវិនិយោគទុន(VCs)អ្នកនឹងអាចទទួលបានភាពជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការនាំផ្លូវខ្លួនអ្នកទៅកាន់ច្រកចេញ​ណាមួយ៕