សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងកម្មវិធីមហាសន្និបាតនៃក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកលើកទី៧

  • vuthy

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលបានមេដាយសហប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពពិភពលោក​2021

  • botr

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គ (GMS) លើកទី៧

  • botr

សម្ដេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តី ណែនាំឲ្យទិញមៀនតែពីចំការរបស់កសិករក្រីក្រប៉ុណ្ណោះ

  • botr

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងកម្មវិធីមហាសន្និបាតនៃក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកលើកទី៧

  • vuthy

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទទួលបានមេដាយសហប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពពិភពលោក​2021

  • botr

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលមហាអនុតំបន់មេគង្គ (GMS) លើកទី៧

  • botr

សម្ដេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តី ណែនាំឲ្យទិញមៀនតែពីចំការរបស់កសិករក្រីក្រប៉ុណ្ណោះ

  • botr
Load More
ទំព័រការងារ