បញ្ហានៅភ្នំតាម៉ៅ ត្រូវបានសម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តី វះកាត់បញ្ចប់

  • botr

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

  • botr

លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៧ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

  • botr

ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី ទទួលបានការតែងតាំងជា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ

  • botr

បញ្ហានៅភ្នំតាម៉ៅ ត្រូវបានសម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្រ្តី វះកាត់បញ្ចប់

  • botr

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

  • botr

លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភា លើកទី៧ នីតិកាលទី៦ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២

  • botr

ឯកឧត្តម គីម រិទ្ធី ទទួលបានការតែងតាំងជា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ

  • botr
Load More
ទំព័រការងារ