សង្គម

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៉ី លោក ពូទីន ផ្តល់គ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់ «មិត្តភាព» ជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

  • botr

ការហៅចូលលេខអតិថិជនដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវក្រសួងសម្រេចឲ្យបិទជាបន្ទាន់

  • Sothea

សម្ដេចតេជោ៖ យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនក្មេងអាយុ១២-១៧ឆ្នាំ នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ០១ ខែសីហា

  • botr

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៉ី លោក ពូទីន ផ្តល់គ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់ «មិត្តភាព» ជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

  • botr

ការហៅចូលលេខអតិថិជនដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវក្រសួងសម្រេចឲ្យបិទជាបន្ទាន់

  • Sothea

សម្ដេចតេជោ៖ យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនក្មេងអាយុ១២-១៧ឆ្នាំ នឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ០១ ខែសីហា

  • botr

ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ដល់កុមារនិងយុវវ័យ នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមឆាប់ៗនេះ

  • botr

សង្គម
ទំព័រការងារ