សង្គម

សម្ដេច ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ជួបជាមួយ​ឯកឧត្តម លី ឈាង នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

  • botr

ខ្លឹមសារនៃជំនួបរវាង សម្តេច ហ៊ុន ម៉ាណែត និងប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

  • botr

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំណត់របៀបរបបការងារ និងណែនាំការងារអាទិភាពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង

  • botr

សម្ដេច ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ជួបជាមួយ​ឯកឧត្តម លី ឈាង នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

  • botr

ខ្លឹមសារនៃជំនួបរវាង សម្តេច ហ៊ុន ម៉ាណែត និងប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

  • botr

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំណត់របៀបរបបការងារ និងណែនាំការងារអាទិភាពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង

  • botr

សមាសភាពសមាជិក និងលេខាធិការ នៃគណៈកម្មការទាំង១០ នៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៧

  • botr

សង្គម
ទំព័រការងារ