សង្គម

រោចក្ររ៉ែមាសនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី នឹងអាចផលិតបាន មាសប្រមាណ៣តោនក្នុងមួយឆ្នាំ

  • botr

គ.ជ.ប លុបចោលការបោះឆ្នោតសាកល្បង ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា​ ឃុំ​សង្កាត់​ នៅថ្ងៃទី២០ មិថុនា​២០២១​

  • botr

កែវដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជា ត្រូវបានរក្សាទុកនៅវិមានឈ្នះ-ឈ្នះ

  • lary

រោចក្ររ៉ែមាសនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី នឹងអាចផលិតបាន មាសប្រមាណ៣តោនក្នុងមួយឆ្នាំ

  • botr

គ.ជ.ប លុបចោលការបោះឆ្នោតសាកល្បង ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា​ ឃុំ​សង្កាត់​ នៅថ្ងៃទី២០ មិថុនា​២០២១​

  • botr

កែវដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់កម្ពុជា ត្រូវបានរក្សាទុកនៅវិមានឈ្នះ-ឈ្នះ

  • lary

សម្ដេចក្រឡាហោម ប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចនិងតែងតាំងមុខតំណែងអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក្រសួងមហាផ្ទៃ

  • botr

សង្គម
ទំព័រការងារ