សម្ដេច ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ជួបជាមួយ​ឯកឧត្តម លី ឈាង នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

  • botr

ខ្លឹមសារនៃជំនួបរវាង សម្តេច ហ៊ុន ម៉ាណែត និងប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

  • botr

សមាសភាពសមាជិក និងលេខាធិការ នៃគណៈកម្មការទាំង១០ នៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៧

  • botr

សម្ដេច ហ៊ុន ម៉ាណែត ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូង ក្នុងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី

  • botr

សម្ដេច ហ៊ុន ម៉ាណែត នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា ជួបជាមួយ​ឯកឧត្តម លី ឈាង នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

  • botr

ខ្លឹមសារនៃជំនួបរវាង សម្តេច ហ៊ុន ម៉ាណែត និងប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

  • botr

សមាសភាពសមាជិក និងលេខាធិការ នៃគណៈកម្មការទាំង១០ នៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី៧

  • botr

សម្ដេច ហ៊ុន ម៉ាណែត ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសជាលើកដំបូង ក្នុងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រី

  • botr
Load More
ទំព័រការងារ