សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកកម្មវិធី ក្រមា ប៉ុស្ដិ៍ ដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ

សំណួរមួយដែលពេញនិយមក្នុងពេលសម្ភាសក្នុងចំណោមសំណួរធំៗដទៃទៀត គឺ ចូររៀបរាប់អំពីចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក។ មានបេក្ខជនជាច្រើនដែលតែងខកចិត្តព្រោះតែការធ្វើមិនបានល្អក្នុងការឆ្លើយសំណួរនេះ ដោយសារតែការមិនបានគិតគូរឱ្យបានជាមុនឬយល់ច្បាស់អំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការឆ្លើយឱ្យបានល្អ។ ថ្ងៃនេះអ្នកអាចស្វែងយល់ពីវិធីឆ្លើយសំណួរនេះ តាមរយៈគន្លឹះល្អៗដូចខាងក្រោម៖

អ្វីដែលគួរធ្វើ៖

១. ចូរត្រៀមខ្លួន និងស្វែងយល់ពីចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយរបស់អ្នកមជាមុន មុនថ្ងៃសម្ភាសមកដល់។ អ្នកត្រូវរកតែចំណុចពិត និងស្មោះត្រង់ពាក់ព័ន្ធចម្លើយដែលអ្នកត្រូវឆ្លើយ។ ដើម្បីជាគន្លឹះ ចូរអានតួនាទីដែលអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យឱ្យបានច្រើនសារ ដើម្បីយល់ថាតើគួររៀបរាប់អំពីចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយរបស់អ្នកបែបណាឱ្យទាក់ទាញ។ អ្នកអាចពន្យល់អំពីវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកធ្វើការដើម្បីពង្រឹងចំណុចខ្សោយរបស់អ្នក និងចំណុចដែលអ្នកធ្វើបានល្អហើយនៅតែពង្រឹងឱ្យបានកាន់តែល្អជាងមុន។

២. ឆ្លើយដោយខ្លីតែមានខ្លឹមសារពេញលេញ។ ប្រសិនបើអ្នកមានឧទាហរណ៍ពិតទាក់ទងនឹងការងារដែលអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់អ្នកអាចប្រើវាដើម្បីរៀបរាប់អំពីចម្លើយសម្រាប់សំណួរខាងលើបាន។

អ្វីដែលគួរជៀសវាង៖

- កុំព្យាយាមអួត ពេលឆ្លើយសំណួរនេះ។

- កុំធ្វើឱ្យខ្លួនឯងមើលទៅថយតម្លៃដោយសារតែការបង្ហាញពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួន។ ត្រូវពង្រឹងស្មារតីខ្លួនឯងនិងរក្សាជំហរវិជ្ជមាន។

- កុំលើកឧទាហរណ៍ដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយតួនាទីដែលអ្នកកំពុងដាក់ពាក្យ
- ពេលរៀបរាប់ចម្លើយមិនត្រូវចំណាយពេលឱ្យលើសពី២នាទីឡើយព្រោះវាអាចនាំឱ្យបាត់បង់ភាពទាក់ទាញនៃចម្លើយរបស់អ្នក។

ចំណុចដែលគួរនិយាយ៖

ចំណុចខ្លាំង

-ភាពបត់បែន

-ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

-ការបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើម

-ការរៀបចំ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ការងារ

- ការចូលរួមក្នុងក្រុម

- ឆន្ទៈក្នុងការរៀនសូត្រអ្វីថ្មីៗ

ចំណុចខ្សោយ

- ការលំបាកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងក្រុម

- កម្សោយក្នុងការប្រើ Software ណាមួយ

- ការទទួលការងារដែលចាត់ចែងដោយថ្នាក់ដឹកនាំ

- គំនិតច្នៃប្រឌិត

- ភាពអត់ធ្មត់

- កម្រិតនៃការរំពឹងទុក៕