"សាច់ប្រាក់គឺជាសំរាម ព្រោះអតិផរណា ធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់នោះ ធ្លាក់ថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់" នេះជាការលើកឡើងរបស់សេដ្ឋី និងជាសហគ្រិន លោក ហ្គ្រែន ខាដោន Grant Cardone

អ្នកតែងលឺពាក្យថា "សាច់ប្រាក់គឺជាស្តេច" ប៉ុន្តែចុះប្រសិនបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកថា វាមិនមែនទេ? តាមការពិត សាច់ប្រាក់គឺជាសំរាម ព្រោះអតិផរណា ធ្វើឲ្យសាច់ប្រាក់នោះ ធ្លាក់ថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់។ នេះជាការលើកឡើងរបស់សេដ្ឋី និងជាសហគ្រិន លោក ហ្គ្រែន ខាដោន Grant Cardone

លោកបន្តថា នេះជាមូលហេតុដែល ការសន្សំលុយគឺមិនមានប្រយោជន៍ច្រើនទេ។ ចំពោះខ្ញុំ ខ្ញុំមិនសន្សំលុយទេ។ ខ្ញុំទុកវាក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ រហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំអាចវិនិយោគលើវាបាន

ការរក្សាទុកសាច់ប្រាក់គឺគ្មានតម្លៃទេ ដោយសារតែលុយដូចជាក្រដាស គឺមានប្រយោជន៍ តែនៅពេលដែលយើងប្រើវា។ ប្រសិនបើអ្នកទុកប្រាក់សន្សំ យូរពេក វានឹងបាត់តម្លៃ។

ការរក្សាទុកប្រាក់នៅក្នុងធនាគារ គឺមិនមែនជាជម្រើសល្អប្រសើរទេ។ បើតាមអត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន អ្នកនឹងចំណាយពេលប្រហែល 833 ឆ្នាំ ដើម្បីឲ្យប្រាក់នោះកើនទ្វេដង។ គណនីសន្សំនៅធនាគារ មានការប្រាក់មិនដល់ ១ភាគរយផង។ ចំណែកអតិផរណាគឺច្រើនជាង១ភាគរយ ។ ដូច្នេះ រាល់ពេលដែលអ្នកសន្សំ គឺអ្នកកំពុងតែខាត។

នេះជាមូលហេតុដែលអ្នកគួរតែរក្សាទុកសាច់ប្រាក់ ជាបណ្តោះអាសន្ន ក្នុងពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ ហើយបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវយកប្រាក់នោះ ទៅវិនិយោគលើអ្វីផ្សេងល្អជាង។

ខាងក្រោមនេះ ជារបៀបដែលអ្នកត្រូវប្រើលុយ ដើម្បីវិនិយោគតាមគំនិតរបស់សេដ្ឋី ហ្គ្រែន ខាដោន Grant Cardone :

-       វិនិយោគលើខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល

-       វិនិយោគលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល

-       វិនិយោគលើអចលនទ្រព្យដើម្បីបង្កើតលំហូរសាច់ប្រាក់

-       ត្រូវប្រាកដថាយកលុយទិញរបស់របរ ដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានលុយកាន់តែច្រើន!

-       វិនិយោគលើប្រាក់សន្សំរបស់អ្នក។លំហូរសាច់ប្រាក់ជាប្រចាំ គឺជាស្តេច៕