រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដី ពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅថ្ងៃនេះ ដោយបានព្យាករថា ជ្រលងនៃកូនព្យុះ សេមប៉ាកា រួមជាមួយខ្យល់មូសុងនិរតីខ្លាំង ដោយភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ITCZ នឹងមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជា ។

លក្ខណៈបែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ដល់ ២២កក្កដាឆ្នាំ ២០២១ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រ៉ាយប៉ាយពីបង្គួរទៅច្រើន និងលាយឡំខ្យល់កន្រ្តាក់ខ្លាំង។

សូមអាចខ្លឹមសារនៃសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោមនេះ៖