ទីក្រុងបាងកក, ថ្ងៃអង្គារ ទី២០ កញ្ញា ២០២២

ជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយ នាយឧត្តមសេនីយ៍ ប្រាយុទ្ធ ចន្ទអូចា៕