ទីក្រុងប៉េកាំង៖ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្ដេច ហ៊ុន ម៉ាណែត បានពិភាក្សាជាមួយលោក លាំង ហ័រ (Liang Hua) ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Huawei Technology និងបានស្នើឲ្យពិនិត្យមើលលទ្ធភាពវិនិយោគការផលិតសម្ភារគ្រឿងបង្គុំអេឡិចត្រូនិក នៅកម្ពុជា។

នាជំនួបនៅទីក្រុងប៉េកាំងនាថ្ងៃ១៤ កញ្ញា ២០២៣ សម្ដេច ហ៊ុន ម៉ាណែត ជំរុញឱ្យក្រុមហ៊ុន Huawei បន្តនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ និងទំនើប ពីប្រទេសចិន មកកាន់កម្ពុជា ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការអភិវឌ្ឍលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដែលទាមទារឱ្យរាជរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជនធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះឱ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត ។

សម្ដេច ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖«រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅតែរក្សាគោលនយោបាយនៃទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អ រវាងកម្ពុជា-ចិន និងបន្តគាំទ្រសម្របសម្រួល និងលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការវិនិយោគកាន់តែច្រើនមកកម្ពុជា »។

នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានបង្ហាញការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះដំណើរការអាជីវកម្ម និងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា ដែលស្របតាមតម្រូវការសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល។

លោក លាំង ហ័រ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន Huawei លើកឡើងថា ក្រុមហ៊ុន បានសម្រេចសមិទ្ធផលជាច្រើន តាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន និងដៃគូនានា នៅកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេល២៥ឆ្នាំមកនេះ ដូចជាការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ និងប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃ ។

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏បានបង្ហាញគំនិត និងចំណាប់អារម្មណ៍លើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនេះ ដល់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា ដោយចាប់ផ្តើមពីកម្រិតបឋមសិក្សា រហូតដល់កម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ ។ បើតាមលោក លាំង ហ័រ កន្លងមកក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏បានសហការជាមួយដៃគូ នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅកម្ពុជា លើការងារបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើវិស័យឌីជីថលផងដែរ៕